ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΠΙΑ


ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:30-09:30 ΑΦΙΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΑΦΙΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΦΙΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΦΙΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΦΙΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
09:30-10:00 ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ
10:00-10:30 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
10:30-11:30 ΑΥΛΗ ΑΥΛΗ ΑΥΛΗ ΑΥΛΗ ΑΥΛΗ
11:30-12:30 ΚΥΚΛΟΣ-
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΥΚΛΟΣ-
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
12:30-12:45 ΠΑΡΑΜΥΘΙ
 ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ
 ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ
 ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ
 ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ
 ΧΑΛΑΡΩΣΗ
12:45-13:15 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
13:15-14:00 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
14:00-16:00 ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ